Επιστροφές – Ακύρωση παραγγελίας

Επιστροφές Προϊόντων

Σε περίπτωση κατά την οποία αλλάξατε γνώμη για την αγορά ενός προϊόντος, διατηρείτε το δικαίωμα να δηλώσετε την υπαναχώρησή σας από τη σύμβαση και να ζητήσετε την επιστροφή του προϊόντος, με αντίστοιχη επιστροφή του τιμήματος που καταβάλατε. Πατώντας τη σχετική επιλογή - Επιστροφή Παραγγελίας - στη φόρμα Φόρμα - Επιστροφές & Ακυρώσεις Προϊόντων και ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία. Για να ενημερωθείτε και να εξηγήσετε το λόγο που επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελίας, μπορείτε να καλέσετε και στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο τηλέφωνο που αναγράφεται στην σελίδα Επικοινωνίας και οι συνεργάτες μας θα σας ενημερώσουν για όλες τις επιλογές σας και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί.

Η όλη διαδικασία θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 102 του νόμου 4512/2018, εντός 14 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος.

Το προϊόν θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση και στην αρχική συσκευασία του. Επίσης, θα πρέπει να επιστραφεί συνοδευόμενο από όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και την απόδειξη/τιμολόγιο παραλαβής. Ο καταναλωτής ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών μόνο ως αποτέλεσμα της διαχείρισης των αγαθών άλλης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών. Δεν ευθυνόμαστε και δεν θα αποζημιώσουμε καταναλωτή ούτε θα παράγει αποτελέσματα η υπαναχώρηση σε περίπτωση που έχει προκληθεί ζημία στα αγαθά από υπαιτιότητα του καταναλωτή ή σε περίπτωση χρήσης η οποία υπερβαίνει το αναγκαίο για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών.

Τα έξοδα αποστολής της επιστροφής δεν καλύπτονται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και επιβαρύνουν τον Πελάτη. Παρακαλούμε σημειώστε, ωστόσο, ότι τα μεταφορικά που προέκυψαν εξ αφορμής λήξης της Σύμβασης μπορεί να έχουν ψηλότερο κόστος, ειδικά όταν η αποστολή έγινε προς χώρες εκτός Ε.Ε., με το οποίο δικαιούμαστε να σας επιβαρύνουμε.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιστρέφει εντός 30 ημερών από τη ημέρα που έλαβε τη δήλωση υπαναχώρησης, οποιοδήποτε ποσό έλαβε από τον καταναλωτή που υπαναχωρεί. Στο ποσό που θα επιστραφεί δεν περιλαμβάνονται έξοδα αρχικής αποστολής του προϊόντος.

Δεν δικαιούσθε υπαναχώρησης στις περιπτώσεις, του άρθρου 102 του νόμου 4512/2018 και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζει το ισχύον νομοθετικό καθεστώς. Ενδεικτικά, δεν δικαιούσθε να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης σε προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας (π.χ. σκουλαρίκια) ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως τα είδη προσωπικής φροντίδας (π.χ. συσκευή καθαρισμού προσώπου).

Επιστροφές & Ακυρώσεις

Φόρμα - Επιστροφές & Ακυρώσεις Προϊόντων

Ακύρωση ή Επιστροφή?

Ακύρωση παραγγελίας

Ανεξαρτήτως των όσων ισχύουν παραπάνω για το δικαίωμα υπαναχώρησης, διατηρείτε το δικαίωμα να ακυρώσετε την παραγγελία σας πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία και κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας. Πατώντας τη σχετική επιλογή - Ακύρωση Παραγγελίας - στη φόρμα Φόρμα - Επιστροφές & Ακυρώσεις Προϊόντων και ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία. Για να ενημερωθείτε και να εξηγήσετε το λόγο που επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελίας, μπορείτε να καλέσετε και στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο τηλέφωνο που αναγράφεται στην σελίδα Επικοινωνίας και οι συνεργάτες μας θα σας ενημερώσουν για όλες τις επιλογές σας και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί.